Child pages
  • Flytta terminal
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tillämpning

Denna guide beskriver hur du flyttar en terminal från en kund, till en annan.
Stegen kan genomföras på olika sätt, nedan kommer det rekommenderade tillvägagångssättet. 

Tillvägagångssätt

1. Logga in i portalen med dina användaruppgifter

2. Gå via huvudmenyn till "Kunder & Användare"

3. Välj den kund från vilket en terminal skall flyttas

4. På sidan som visas, skrolla ned tills du ser fliken "Terminaler"

5. Expandera fliken och lokalisera den terminal som skall flyttas.

6. Tryck på knappen "Tilldela till kund"

7. Välj den kund som terminalen skall flyttas till. Klicka på verifiera för att kontrollera att flytt är möjlig.
 

8. Om flytt är möjlig godkänns denna med den gröna knappen.

Relaterade artiklar